VK Ekspedīcija iegūst statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”

Lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības un ģimenei draudzīgas darba vides veidošanu, 2021. gadā tika uzsākta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotā valsts programma “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Tās ietvaros tiek nodrošināts konsultatīvs un informatīvs atbalsts gan privātā, gan publiskā sektora organizācijām.

Šogad savu dalību programmai pieteica arī holdinga uzņēmums VK Ekspedīcija. Izvērtējot darba devēju rūpes par savu darbinieku spēju harmonizēt savu privāto ģimenes un profesionālo darba dzīvi, esam ieguvuši statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.
https://www.vietagimenei.lv/programmai-gimenei-draudziga-darbavieta-pievienojas-vel-38-uznemumi-un-organizacijas/