Profils

SIA VK Ekspedīcija ir 2005.gada 5.oktobrī dibināts SIA VK Tranzīts meitas uzņēmums. Uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatvirzieni ir tādu bīstamo kravu ekspedēšana, kā gaišie naftas produkti un biodīzeļdegvielas ražošanai domātas kravas, metanola un citu ķīmisko produktu vairumtirdzniecība. 

SIA VK Ekspedīcija sniedz ekspedēšanas un aģentēšanas pakalpojumus no Latvijas robežas līdz pat iekraušanai tankkuģos Ventspils brīvostā gan saistītiem, gan nesaistītiem uzņēmumiem. SIA VK Ekspedīcija sadarbības partneri ir Baltijas valstu, ASV un citu valstu uzņēmumi.
Uzņēmums veic stratēģiskās vadības, mārketinga un pārdošanas funkcijas. Pārējās funkcijas veic daļēji, tās deleģējot apakšuzņēmumiem, vienlaikus uzņemoties atbildību un visus tirgus un pakalpojuma sniegšanas riskus.

Kopumā uzņēmumā strādā 12 augsti kvalificēti darbinieki. To skaitā ir sertificēts bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomnieks, ka arī kravas iekraušanas un nostiprināšanas tehnisko noteikumu speciālists.

2019. gadā tika atkārtoti izvērtēta un apstiprināta SIA VK Ekspedīcija atbilstība atzīta saņēmēja statusa prasībām, kas nozīmē, ka SIA VK Ekspedīcija atbilst tiesību aktos muitas jomā noteiktajiem kritērijiem. 

SIA VK Ekspedīcija ir strauji attīstošs uzņēmums, kurš daudz līdzekļus iegulda darba procesu digitalizācijā. Digitālo risinājumu piemērošana ir nozīmīgs solis uz priekšu, konkurētspējīgajā nākotnē.

Profils
Profils