Pakalpojumi

Bīstamo kravu ekspedēšana, metanola un citu ķīmisko produktu vairumtirdzniecība

Kravu aģenta pakalpojumi

Pārstāvam kravas īpašnieka intereses uz kuģa borta, saskaņojam ar termināli kravu izkraušanas/ uzkraušanas plānus, noformējam jūras transporta kravas pavaddokumentus, kārtojam muitas formalitātes, nodrošinām piestātnes pieejamību kuģu operāciju veikšanai.

Ekspedēšanas pakalpojumi

Sniedzam plašu ekspedēšanas pakalpojumu klāstu. Veicam darbības, kas saistītas ar kravu transportēšanas procesa vadīšanu. Tai skaitā ar dzelzceļa, auto un jūras transportu pārvadājamo kravu saņemšanu un nosūtīšanu, muitas procedūru kārtošanu, pavaddokumentu noformēšanu.

Loģistikas risinājumu meklēšana

Saskaņā ar klientu vēlmēm un prasībām, izstrādājam individuālus loģistikas risinājumus. Piedāvātas loģistikas ķēdes var ietvert visus transporta veidus izņemot gaisa transportu.

Ķīmisko produktu pirkšana un pārdošana

Metanola un citu ķīmisko produktu vairumtirdzniecība.